Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH HÀ NỘI

♦ Địa chỉ  11/310 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
♦ Tel:         84-24-37192970 // Fax : 84-24-37192971
♦ Hotline:  84 (0) 904506012 - 985338111
♦ Email:     quangngaihn@gmail.com
♦ Website: www.hanoi.quangngaitourist.com.vn
♦ Yahoo:    quangngaihanoi
♦ Skype:    Quangngaihn